Pakker og priser

Priserne er pr. hjemmeside eller app. Kontakt os for særskilt pris, hvis du har flere hjemmesider eller apps.

 

Start med at vælge om du har e-handel på din hjemmeside eller app:

Vælg Basis, hvis I ønsker at gøre arbejdet selv. Vælg Premium, hvis I ønsker at outsource arbejdet til os

Basis (med e-handel)

Introtilbud

Prisen omfatter opstart og et års abonnement.

Premium (med e-handel)

Introtilbud

Prisen omfatter opstart og et års abonnement.

Vi kontrollerer hjemmesider og apps ved opstart

I får adgang til følgende automatiserede skabeloner, som I kan skræddersy til jeres behov, og som løbende opdateres: 

 • Privatlivspolitik

 • Cookiebanner

 • Cookiepolitik

 • Brugervilkår

 • Handelsbetingelser

 • Samtykketekst til brug for udsendelse af markedsføringsmateriale

Vi udarbejder alle de ovenstående vilkår og politikker mv. for jer

Vi tilbyder integration til jeres hjemmeside og app

Vi foretager løbende overvågning af lovgivning og praksis og orienterer jer målrettet om ændringernes betydning for jer

Vi foretager løbende opdatering af jeres vilkår og politikker mv. ved ændring af lovgivning og praksis

Vi foretager fire årlige kontroller af jeres hjemmeside eller app

Vi udarbejder og opdaterer en tjekliste, som I – hvis I er en offentlig myndighed – kan anvende til at kontrollere, om jeres hjemmesider og apps mv. opfylder kravene til webtilgængelighed

Basis (med e-handel)

Introtilbud 9.500 kr. ekskl. moms.

Prisen omfatter opstart og et års abonnement. Herefter årligt abonnement 14.500 kr. ekskl. moms

Premium (med e-handel)

Introtilbud 29.000 kr. ekskl. moms.

Prisen omfatter opstart og et års abonnement. Herefter årligt abonnement 29.500 kr. ekskl. moms

Vi kontrollerer hjemmesider og apps ved opstart

Vi gennemgår jeres hjemmeside og undersøger, om hjemmesidens/app’ens opbygning, herunder bestillings- og betalingsflowet, lever op til gældende lovkrav, samt om I opfylder relevante oplysningskrav. Såfremt det ikke er tilfældet, giver vi jer konkrete forslag til, hvordan ændringer kan implementeres. Vi kontrollerer ikke, om I overholder kravene til webtilgængelighed.

I får adgang til følgende automatiserede skabeloner, som I kan skræddersy til jeres behov, og som løbende opdateres: 

 • Privatlivspolitik

 • Cookiebanner

 • Cookiepolitik

 • Brugervilkår

 • Handelsbetingelser

 • Samtykketekst til brug for udsendelse af markedsføringsmateriale

I får adgang til en dokumentpakke med automatiserede versioner af vores skabeloner for følgende dokumenter: privatlivspolitik, cookiebanner, cookiepolitik, handelsbetingelser og/eller brugervilkår samt samtykketekst til brug for udsendelse af markedsføringsmateriale. I bliver guidet igennem et spørgeskema med vejledende tekst. På baggrund af jeres besvarelse af spørgeskemaet genereres politikker, vilkår og samtykketekster, som er tilpasset jeres forretningsmæssige behov.

Vi udarbejder alle de ovenstående vilkår og politikker mv. for jer

Vi udarbejder skræddersyede dokumenter, der afspejler jeres konkrete forretningsmæssige behov. Dokumentpakken omfatter privatlivspolitik, cookiebanner og cookiepolitik, handelsbetingelser og/eller brugervilkår samt samtykketekst til brug for udsendelse af markedsføringsmateriale.

Vi tilbyder integration til jeres hjemmeside og app

Vi stiller en personlig side til rådighed for jer, hvor jeres politikker og vilkår mv. vil blive lagt op, hvis I ønsker det, og som I blot skal linke til fra jeres hjemmeside/app. Når brugere af jeres hjemmeside/app tilgår denne side, vil den fremstå som en integreret del af jeres hjemmeside/app.

Vi foretager løbende overvågning af lovgivning og praksis og orienterer jer målrettet om ændringernes betydning for jer

I outsourcer det ressourcekrævende arbejde med løbende at følge med i udviklingen i den relevante lovgivning, der er spredt i en lang række forskellige forordninger, love og vejledninger mv., samt i praksis fra domstolene og relevante myndigheder.

Vi foretager løbende opdatering af jeres vilkår og politikker mv. ved ændring af lovgivning og praksis

Vi opdaterer løbende jeres politikker, vilkår og samtykketekster, i takt med, at der sker ændringer i lovgivning eller praksis. På denne måde sørger vi for, at I løbende overholder gældende regulering.

Vi foretager fire årlige kontroller af jeres hjemmeside eller app

Vi kontrollerer 4 gange årligt, at jeres cookiebanner, bestillings- og betalingsflow samt den øvrige indretning af jeres hjemmeside/app overholder gældende krav hertil, herunder at I overholder relevante oplysningskrav mv. Hvis vi bliver opmærksomme på forhold, der bør ændres, foreslår vi hvilke konkrete tilpasninger, der bør foretages for at sikre, at jeres hjemmeside/app til enhver tid er indrettet i overensstemmelse med den gældende regulering. Vi kontrollerer ikke, om I overholder kravene til webtilgængelighed

Vi udarbejder og opdaterer en tjekliste, som I – hvis I er en offentlig myndighed – kan anvende til at kontrollere, om jeres hjemmesider og apps mv. opfylder kravene til webtilgængelighed

Tjeklisten kan anvendes til at kontrollere opfyldelse af kravene til tilgængelighed af offentlige myndigheders hjemmesider og apps, herunder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Af tekniske årsager omfatter abonnementet ikke, at vi sikrer overholdelse af disse krav. Tjeklisten kan anvendes ifm. kravsspecifikation ved opdatering eller udvikling af jeres hjemmesider og apps.

Basis (uden e-handel)

Introtilbud 6.000 kr. ekskl. moms.

Prisen omfatter opstart og et års abonnement. Herefter årligt abonnement 9.500 kr. ekskl. moms

Premium (uden e-handel)

Introtilbud 14.500 kr. ekskl. moms.

Prisen omfatter opstart og et års abonnement. Herefter årligt abonnement 14.500 kr. ekskl. moms

Vi kontrollerer hjemmesider og apps ved opstart

Vi gennemgår jeres hjemmeside og undersøger, om hjemmesidens/app’ens opbygning, herunder bestillings- og betalingsflowet, lever op til gældende lovkrav, samt om I opfylder relevante oplysningskrav. Såfremt det ikke er tilfældet, giver vi jer konkrete forslag til, hvordan ændringer kan implementeres. Vi kontrollerer ikke, om I overholder kravene til webtilgængelighed.

I får adgang til følgende automatiserede skabeloner, som I kan skræddersy til jeres behov, og som løbende opdateres: 

 • Privatlivspolitik

 • Cookiebanner

 • Cookiepolitik

 • Brugervilkår

 • Samtykketekst til brug for udsendelse af markedsføringsmateriale

I får adgang til en dokumentpakke med automatiserede versioner af vores skabeloner for følgende dokumenter: privatlivspolitik, cookiebanner, cookiepolitik, handelsbetingelser og/eller brugervilkår samt samtykketekst til brug for udsendelse af markedsføringsmateriale. I bliver guidet igennem et spørgeskema med vejledende tekst. På baggrund af jeres besvarelse af spørgeskemaet genereres politikker, vilkår og samtykketekster, som er tilpasset jeres forretningsmæssige behov.

Vi udarbejder alle de ovenstående vilkår og politikker mv. for jer

Vi udarbejder skræddersyede dokumenter, der afspejler jeres konkrete forretningsmæssige behov. Dokumentpakken omfatter privatlivspolitik, cookiebanner og cookiepolitik, handelsbetingelser og/eller brugervilkår samt samtykketekst til brug for udsendelse af markedsføringsmateriale.

Vi tilbyder integration til jeres hjemmeside og app

Vi stiller en personlig side til rådighed for jer, hvor jeres politikker og vilkår mv. vil blive lagt op, hvis I ønsker det, og som I blot skal linke til fra jeres hjemmeside/app. Når brugere af jeres hjemmeside/app tilgår denne side, vil den fremstå som en integreret del af jeres hjemmeside/app.

Vi foretager løbende overvågning af lovgivning og praksis og orienterer jer målrettet om ændringernes betydning for jer

I outsourcer det ressourcekrævende arbejde med løbende at følge med i udviklingen i den relevante lovgivning, der er spredt i en lang række forskellige forordninger, love og vejledninger mv., samt i praksis fra domstolene og relevante myndigheder.

Vi foretager løbende opdatering af jeres vilkår og politikker mv. ved ændring af lovgivning og praksis

Vi opdaterer løbende jeres politikker, vilkår og samtykketekster, i takt med, at der sker ændringer i lovgivning eller praksis. På denne måde sørger vi for, at I løbende overholder gældende regulering.

Vi foretager fire årlige kontroller af jeres hjemmeside eller app

Vi kontrollerer 4 gange årligt, at jeres cookiebanner, bestillings- og betalingsflow samt den øvrige indretning af jeres hjemmeside/app overholder gældende krav hertil, herunder at I overholder relevante oplysningskrav mv. Hvis vi bliver opmærksomme på forhold, der bør ændres, foreslår vi hvilke konkrete tilpasninger, der bør foretages for at sikre, at jeres hjemmeside/app til enhver tid er indrettet i overensstemmelse med den gældende regulering. Vi kontrollerer ikke, om I overholder kravene til webtilgængelighed

Vi udarbejder og opdaterer en tjekliste, som I – hvis I er en offentlig myndighed – kan anvende til at kontrollere, om jeres hjemmesider og apps mv. opfylder kravene til webtilgængelighed

Tjeklisten kan anvendes til at kontrollere opfyldelse af kravene til tilgængelighed af offentlige myndigheders hjemmesider og apps, herunder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Af tekniske årsager omfatter abonnementet ikke, at vi sikrer overholdelse af disse krav. Tjeklisten kan anvendes ifm. kravsspecifikation ved opdatering eller udvikling af jeres hjemmesider og apps.