Derfor er e-Compliance vigtigt - Kontrol af hjemmesider og apps

Derfor er e-Compliance vigtigt

Hjemmesider og apps er underlagt en lang række regler, som udvikler sig med et hastigt tempo. Virksomheder og myndigheder har imidlertid ofte ikke de nødvendige ressourcer og/eller den fornødne ekspertise til at overvåge udviklingen i reguleringen, der er spredt over en række forskellige forordninger, love og vejledninger mv., og som i øvrigt i vid udstrækning fastlægges i praksis.

Digitaliseringen og den voksende e-handel har medvirket til, at forbrugere bliver stadigt mere opmærksomme på deres rettigheder, hvilket øger risikoen for utilfredse kunder, klagesager, erstatningskrav og bøder samt deraf afledt negativ medieomtale.

Sikring af, at hjemmesider og apps løbende overholder de gældende regler, kan også være vigtigt for virksomheder, som på et tidspunkt skal overdrages eller fusioneres. I den situation kan mulighederne og prisen blive påvirket af, om det løbende er sikret, at virksomhedens hjemmesider og apps overholder gældende regulering.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller blot gerne vil vide mere om mulighederne i e-Compliance.

Maiken Toftgaard

ADVOKAT (L), SENIOR MANAGER

Mette Lindskoug

Partner, Advokat

NILAS CHRISTIAN STEENSEN

ADVOKATFULDMÆGTIG

Malte Philbert Jessen

ADVOKATFULDMÆGTIG

Christian Thostrup

ADVOKAT